ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดพูดจาภาษาถิ่นเมืองระยอง ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

เอกสารแนบ